إنتْ أجمَل شي حصل لي

 

أدري غيري يا حبيبي ما وصل لك
وتدري غيرك لو يحاول ما وصل لي

أدري إنّي من تمنّيت وحصل لك
وتدري إنّك إنتْ أجمَل شي حصل لي

=====

لا شيءَ يعطِي للحَياة طعمًا غيرَ طهر يَسكن أفئدتَنا و ضحكة نابِعة ِمن أعماق القلب

laugh

About Mannan

Maryfi is a free and easy to use virtual router software creator for Windows 7 , 8 and 8.1 computers
This entry was posted in Poetry. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.